Title Image

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Το δικό σας Μαθησιακό Ταξίδι

Παρότι κάθε ένας από τους πελάτες μας έχει εξατομικευμένους λόγους που τον οδηγούν σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση, εν τέλει, όλοι τους ανεξαρτήτως επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των δεξιοτήτων Πώλησης, Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνίας των ανθρώπων τους. Έχουμε αναπτύξει μια προσέγγιση πέντε σταδίων, την οποία ονομάζουμε “Το δικό σας Μαθησιακό Ταξίδι”.

Στο επίκεντρο του «Μαθησιακού ταξιδιού» αυτού βρίσκονται δύο θεμελιώδεις αρχές:

Περιεχόμενο: Ποια είναι η βέλτιστη απόδοση σύμφωνα με τα διεθνή standards στο δικό σας περιβάλλον.
Διαδικασία: Πώς θα επιτευχθεί καλύτερα η συμπεριφορική αλλαγή, για να φτάσουν οι ομάδες σας σε αυτό το επίπεδο απόδοσης.

Είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος η οποία ξεκινά με τη βαθιά κατανόηση και των δύο παραπάνω παραμέτρων, προτού προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και την εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων μάθησης και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων.

Καθώς προχωρούν στο ταξίδι αυτό, οι ομάδες σας θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, θα υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές και θα βελτιώσουν την απόδοση τους.

Είναι επίσης μια συνεχής προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέες συμπεριφορές παραμένουν “ζωντανές” στο χρόνο.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των 5 σταδίων.

Στάδιο 1: Ανάλυση

Κάθε έργο ξεκινά με την Ανάλυση: Αναλύουμε το σκοπό για τον οποίο θα γίνει η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε το κατά πόσο υπάρχει κουλτούρα αλλαγής στον Οργανισμό σας. Η κατανόηση της κουλτούρας μας επιτρέπει να προτείνουμε ένα διευρυμένο και βέλτιστο συνδυασμό μεθόδων μάθησης. Επίσης, διερευνούμε τα υπάρχοντα επίπεδα δεξιοτήτων και γνώσεων των ομάδων σας, ώστε να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε καλύτερα τη μέθοδο μάθησης που ταιριάζει στον Οργανισμό σας. Τέλος, επαναβεβαιώνουμε τους στόχους σας, συμφωνούμε νέους στόχους, ορίζουμε ορόσημα και καθορίζουμε τα επόμενα βήματα.

Το πρώτο στάδιο μπορεί να απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια, αλλά είναι καθοριστικό για το αποτέλεσμα. Αποσαφηνίζουμε τις προσδοκίες σας, γνωρίζουμε και γνωρίζετε τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και συνεργαζόμαστε ώστε να ξεπεράσουμε τυχόν δυσκολίες.

Στάδιο 2: Απόκτηση γνώσης (γνωρίζοντας το ΤΙ και το ΓΙΑΤΙ)

Οι άνθρωποι θυμούνται και εφαρμόζουν μια ιδέα πολύ καλύτερα όταν την κατανοούν σε βάθος. Εάν δυσκολευόμαστε με κάποιο θέμα στη ζωή μας είναι γιατί δεν καταφέραμε να κατανοήσουμε τη σημασία του. Είναι λοιπόν σημαντικό να αντιληφθούν οι ομάδες σας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες καθώς και τις λεπτομέρειες των δεξιοτήτων αυτών καθαυτών.

Κατά το δεύτερο στάδιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού, τα Στελέχη σας πληροφορούνται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις. Έτσι, έχουν σαφή αντίληψη του πλαισίου της μάθησης και η εμπιστοσύνη τους βελτιώνεται. Η βελτίωση της εμπιστοσύνης τα καθιστά πιο πρόθυμα και δεκτικά να δοκιμάσουν τις νέες συμπεριφορές.

Στάδιο 3: Πρακτική εξάσκηση (γνωρίζοντας το ΠΩΣ)

Το τρίτο στάδιο αφορά στην εξάσκηση των νέων δεξιοτήτων και συμπεριφορών, έτσι ώστε να αρχίσουν να γίνονται συνήθεια. Η πρακτική εξάσκηση συνδυάζεται με την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες από τους Εισηγητές.

Είναι ένα ζωτικό στάδιο, το οποίο επιτρέπει την έγκαιρη επισήμανση και διόρθωση τυχόν ‘ολίσθησης’ σε προηγούμενες συνήθειες. Βοηθά, επίσης, τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτογνωσία και έτσι να εντοπίζουν πιο εύκολα τα σημεία στα οποία απαιτούνται προσαρμογές. Κάθε συμμετέχων δημιουργεί επίσης ένα Σχέδιο Προσωπικής Δράσης μέσω του οποίου καθίσταται υπεύθυνος όσον αφορά στην αλλαγή που επιθυμεί να επιτύχει. Με αυτό τον τρόπο, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες γίνονται φορείς της αλλαγής!

Στάδιο 4: Εφαρμογή στην πράξη (Ενίσχυση της μάθησης)

Αυτό το στάδιο είναι ένα από τα δύο που αφορούν στην Ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Εδώ οι συμμετέχοντες συνεχίζουν την εξάσκηση και την εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων στην καθημερινότητά τους και, με αυτό τον τρόπο, περνούν από την κατανόηση στην κατάκτηση αυτών.

Τα χρονοδιαγράμματα για αυτό το στάδιο ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με τις ευκαιρίες που είχαν για εξάσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τα αρχικά επίπεδα των δεξιοτήτων τους, όπως προσδιορίζονται κατά το πρώτο Στάδιο.

Στο στάδιο αυτό, τόσο οι εισηγητές όσο και οι Managers, παρέχουμε βοήθεια στους εκπαιδευόμενους μέσω της εργαλειοθήκης των προγραμμάτων, της καθοδήγησης (coaching), των follow-up ενεργειών, των δραστηριοτήτων e-learning (μετά την εκπαίδευση) κ.α. ώστε να ενισχυθούν οι αποκτηθείσες δεξιότητες.

Στάδιο 5: Αναστοχασμός (Ενίσχυση της μάθησης)

Όταν οι νέες δεξιότητες ενσωματωθούν και οι συμμετέχοντες γίνουν όλο και πιο καλοί σε αυτό που κάνουν, μπορούν πλέον να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της φάσης Ενίσχυσης. Πρόκειται για τη λεγόμενη “κοινωνική και συνεργατική μάθηση” η οποία περιλαμβάνει συνεργασία με συναδέλφους για την παροχή αμοιβαίας υποστήριξης και την ανταλλαγή εμπειριών, με σκοπό τη δημιουργία συλλογικής γνώσης. Αυτό ενισχύει το momentum και βοηθά ώστε οι αποκτηθείσες δεξιότητες να γίνουν πλέον ο «κανονικός» τρόπος εργασίας.