0
  • No products in the cart.
Title Image

CHANGE BEHAVIOUR. CHANGE RESULTS.™

Αλλάζουμε συμπεριφορές, αλλάζουμε αποτελέσματα

Οι πελάτες μας επιθυμούν:

Tα Στελέχη τους που ασχολούνται με Πωλήσεις και Διαπραγματεύσεις να έχουν υψηλή απόδοση

Να δουν βελτίωση και αλλαγή της συμπεριφοράς τους

Αυτή η αλλαγή να είναι διατηρήσιμη και όχι περιστασιακή

Είμαστε μία από τις λίγες εταιρείες εκπαίδευσης που μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε σε θέση να επιτύχουμε και τους τρεις παραπάνω στόχους.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα βασίζονται σε σημαντική επιστημονική έρευνα και ανάλυση που έχει γίνει από τη Huthwaite International. Ως αποτέλεσμα, γνωρίζουμε και τις συμπεριφορές που βοηθούν ένα Στέλεχος προκειμένου να έχει υψηλή απόδοση αλλά και τον τρόπο για να τις αναπτύξει.

Διαθέτουμε παγκοσμίου φήμης μεθοδολογίες που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι, οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αλλαγή συμπεριφοράς, πώς την επιτυγχάνουμε και πώς τη μετράμε. Και έχουμε μια ευέλικτη προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε μια επιτυχημένη εφαρμογή, κατάλληλη στο περιβάλλον του κάθε πελάτη.

Τα παραπάνω, μαζί με την ομάδα των έμπειρων Εισηγητών μας, συνδυαστικά μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας.

Το motto μας είναι: Change Behaviour. Change Results.™. Είναι μοναδικό. Kανένας άλλος δεν κάνει αυτό που κάνουμε εμείς, με τα υψηλά στάνταρντ που το κάνουμε.

 

Και πού βασίζεται η επίτευξη της Συμπεριφορικής αλλαγής;

Research b

Έρευνα

Το να προσπαθείς να ρωτήσεις τους ανθρώπους γιατί είναι επιτυχημένοι δεν είναι ποτέ τόσο αποτελεσματικό όσο το να τους παρατηρείς στη δράση. Το κλειδί για μια επιτυχή πώληση ή διαπραγμάτευση δεν είναι η υποκειμενικότητα μιας άποψης αλλά συγκεκριμένα συμπεριφορικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται στην ανθρώπινη φύση. Η έρευνα της Huthwaite αποκαλύπτει ακριβώς αυτά τα πρότυπα.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα βασίζονται σε εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες (και όχι απόψεις). Έχουμε παρατηρήσει και αναλύσει περισσότερες από 40.000 πραγματικές συναντήσεις πώλησης, σε περισσότερες από 40 Χώρες και στους περισσότερους Κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Methodoloies b

Μεθοδολογία

Οι μεθοδολογίες μας έχουν τις ρίζες τους στα επιτυχημένα συμπεριφορικά μοντέλα που έχουν προκύψει μέσα από την έρευνά μας. Μέσα από τα συγκεκριμένα μοντέλα, οι συμμετέχοντες στα προγράμματά μας θα μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι αλλά και οι Οργανισμοί τους θα είναι σε θέση να ευθυγραμμιστούν με ένα συγκεκριμένο Συμπεριφορικό πρότυπο, να το κατανοήσουν, να το υιοθετήσουν, να το μετρήσουν και, τελικά, να το ενσωματώσουν στην λειτουργία του Οργανισμού συνολικά.

Behaviours b

Συμπεριφορές

Οι συμπεριφορές που έχουμε ερευνήσει προέρχονται από τους ψυχολογικούς παράγοντες που τις προκαλούν και είναι διαχρονικοί. Περιλαμβάνουν την ανάγκη για ενεργητική ακρόαση, την επιθυμία για ισότιμη μεταχείριση και την απάντηση στο βασικό ερώτημα «εγώ τι έχω να κερδίσω από αυτό;».
Σε ότι έχει να κάνει με τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τις αποτελεσματικές πωλήσεις και διαπραγματεύσεις, η προσέγγισή μας βασίζεται σε ένα «αρμονικό μίγμα» ανάλυσης:

Λεκτικών συμπεριφορών (τι λέμε και πότε)

Συμπεριφορών ακρόασης (πόσο καλά ακούμε τον άλλο)

Συμπεριφορών σχετικών με διαδικασίες (πώς οργανώνουμε τη σκέψη μας και τη δουλειά μας)

Μη λεκτικών συμπεριφορών (γλώσσα σώματος).

Ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας με τα μοντέλα της Huthwaite είναι σε θέση να ελέγξει και τις τέσσερις παραπάνω παραμέτρους, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε περίσταση.

Approach b

Προσέγγιση

Η ανάπτυξη μια νέας δεξιότητας, είτε αυτή αφορά στη Διοίκηση ανθρώπων είτε στην αποδοτικότητα των Πωλήσεων ή στη Διαπραγματευτική ικανότητα, απαιτεί χρόνο και συχνά αποδεικνύεται δύσκολη.

Εμείς ακολουθούμε μια δοκιμασμένη προσέγγιση τριών σταδίων που βοηθά τα Στελέχη να ενσωματώσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις νέες συμπεριφορές στον καθημερινό τρόπο δουλειάς τους.

Τα στάδια αυτά είναι:

  • Απόκτηση γνώσης
  • Πρακτική εξάσκηση και ανατροφοδότηση
  • Μεταφορά των νέων δεξιότητων στην εργασία.
People b

Άνθρωποι

Η εμπειρία των Πιστοποιημένων Εισηγητών μας, καθορίζει και αποτελεί εχέγγυο της επιτυχίας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Η ποικιλομορφία τους και το ξεχωριστό τους επαγγελματικό υπόβαθρο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ικανότητάς μας να σας εξυπηρετήσουμε και να σας προσφέρουμε μια ισορροπία, τόσο βαθιάς όσο και ευρείας εμπειρίας εκπαίδευσης.

Οι Εισηγητές μας εκπαιδεύονται συνεχώς σε νέα, ανανωμένα Μοντέλα Εκπαίδευσης και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις σας, εφαρμόζοντας νέες επιστημονικές πρακτικές στην εκπαίδευση και την καλλιέργεια συμπεριφορών και δεξιοτήτων.