0
  • No products in the cart.
Title Image

COMMUNICATING IN A VIRTUAL WORLD

Πρόγραμμα “COMMUNICATING IN A VIRTUAL WORLD”

  • Αξιοποιείτε με επιτυχία τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας στις συναντήσεις σας;
  • Εξακολουθείτε να είστε ο “πρωταγωνιστής” στις παρουσιάσεις σας;
  • Μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε τις αντιδράσεις των συνομιλητών σας;
  • Είστε σε θέση να “τραβήξετε” την προσοχή και να κρατήσετε το ενδιαφέρον τους;

Είναι ξεκάθαρο πως η πρόσφατη πανδημία αύξησε την ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στον «εικονικό» κόσμο, στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Γνωρίζουμε ότι οι δεξιότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο σε περιόδους κρίσεων. Είναι σημαντικές σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε επαφή με πελάτη, συνεργάτη ή συνάδελφο.

Oι λεκτικές συμπεριφορές, που χρησιμοποιούμε, δεν είναι προκαθορισμένες και αμετάβλητες. Μπορούν να αλλάξουν και να βελτιωθούν. Έτσι, μπορούν να αλλάξουν και να βελτιωθούν και τα αποτελέσματα, που επιτυγχάνουμε στην επαγγελματική και στην προσωπική μας ζωή.

Άλλωστε, από την ποιότητα της επικοινωνίας θα καθοριστεί και η εντύπωση, που οι άλλοι θα έχουν για εμάς.

Με τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Συμπεριφοράς, ερευνούμε και προσδιορίζουμε τα πρότυπα συμπεριφορών, που αξιοποιούν και επιδεικνύουν όλοι όσοι είναι αποτελεσματικοί  στην επικοινωνία.

Βάσει της συγκεκριμένης μεθόδου εκπαιδεύουμε και ενδυναμώνουμε τα στελέχη σας, για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία.

 

Και πώς το κάνουμε αυτό;

Στις εκπαιδεύσεις μας επικεντρωνόμαστε στις συμπεριφορές «κλειδιά», όπως αυτές προέκυψαν από τις έρευνες της Huthwaite International τα τελευταία τέσσερα χρόνια, για να «ξεκλειδώσουμε» το ζήτημα της επικοινωνίας στον «εικονικό» κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρατηρήσαμε και αναλύσαμε πλήθος ατόμων σε ποικίλες εξ αποστάσεως συναλλακτικές καταστάσεις (συναντήσεις, πωλήσεις, διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις, κλπ) και εντοπίσαμε τις πρακτικές και τις συμπεριφορές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιτυχία.

Αυτές ακριβώς οι συμπεριφορές «κλειδιά» και οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Communication in a Virtual world”, που πλέον είναι διαθέσιμο για μεμονωμένα στελέχη εταιρειών ή μικρές ομάδες ατόμων (ανοιχτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε επικοινωνεί εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Πώς διεξάγεται το πρόγραμμα;

Αυτό το τετράωρο master class είναι ένα ιδιαίτερα διαδραστικό πρόγραμμα, που αξιοποιεί τα πορίσματα της έρευνάς μας σε συνδυασμό με τις απόψεις και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες της τεχνολογίας (π.χ. εργαλεία διάδρασης όπως breakout rooms, annotation tool, chat, screen sharing παρουσιάσεων), για να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες “εικόνες” και εμπειρία.

Έτσι διασφαλίζουμε, ότι όλοι κατανοούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και ότι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν άμεσα τις δεξιότητες που αναπτύσσουν.

 

Τι θα μπορείτε να κάνετε, ως αποτέλεσμα του προγράμματος;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να επικοινωνείτε αποτελεσματικά εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα θα:

communication1 b

Kατανοήσετε τις κύριες προκλήσεις της επικοινωνίας μέσα σε έναν εικονικό κόσμο και θα μπορείτε να «χτίζετε» σχέσεις εμπιστοσύνης

communicatio2 b

Αντιληφθείτε τις κύριες λεκτικές συμπεριφορές, που θα σας βοηθήσουν να επικοινωνείτε με τρόπο ξεκάθαρο

communicatio3 b

Αντιλαμβάνεστε και θα μπορείτε να προετοιμαστείτε για να επιτύχετε τον σκοπό της συνάντησης / επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας πληροφορίες με τρόπο πειστικό

communication4 b

Διασφαλίζετε ότι οι συνομιλητές σας είναι μαζί σας και ότι σας ακολουθούν (engaged), έτσι ώστε να επιτυγχάνετε τον σκοπό σας. Επιπλέον θα διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τη συνάντηση από την αρχή έως το τέλος

communicatio5 b

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις τεχνικές της «Ποικιλίας και Έμφασης», ώστε να «περνάτε» τα επιθυμητά μηνύματα και αυτά να είναι ανθεκτικά στη λήθη

communication6 b

Γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε ποικίλες αντιδράσεις ατόμων, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα καθώς επίσης και την αντίληψη και συμπεριφορά τυχόν άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση

Πώς διασφαλίζουμε την πρακτική εφαρμογή;

Οι συμμετέχοντες θα:

■ επιλέξουν τις συμπεριφορές που επιθυμούν να αλλάξουν, για να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία

■ έχουν αποκτήσει έναν κώδικα επικοινωνίας και θα διαθέτουν εργαλεία, για να πραγματοποιούν ξεκάθαρες και σαφείς επικοινωνίες

■ έχουν το υπόβαθρο για να αναπτύξουν και άλλες συμπεριφορικές δεξιότητες αξιοποιήσιμες σε πειστικές παρουσιάσεις, συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, κ.α.

Ποιοι θα πρέπει να συμμετάσχουν;

Aυτό το διαδραστικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσάς ή την ομάδα σας, εάν χρειάζεται να:

■ πείσετε άλλους (πειθώ ή πώληση)

■ βρίσκετε, ως ομάδα, λύσεις σε θέματα που προκύπτουν

■ δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε μια ομάδα ανθρώπων

“Ενδυναμώνουμε στελέχη όλων των βαθμίδων και ρόλων, ανεξαρτήτως κλάδου, να αναπτύξουν τις δεξιότητες επικοινωνίας”.

Ημέρες    Ώρες – Ωράριο             
1 4,5 (09:15 – 13:45)

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις προσεχείς εκπαιδεύσεις